LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

ART. 28

 

(1) Învăţământul preşcolar se organizează în grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare cu personalitate juridică.

 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar.

  • Învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

  • Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene

Extras din Legea nr. 1/2011, din 5 ianuarie 2011,

Legea Educației Naționale actualizată 2019

 

SECŢIUNEA a 3-a

Învăţământul preşcolar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere învățământ preșcolar