Misiune și viziunea

Puternic ancorat în viața comunității, Liceul Tehnologic Iernut se distinge prin tradiția unui învățământ de calitate, care susține performanța în concordanță cu valorile și normele naționale și europene. Liceul Tehnologic Iernut răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

Liceul Tehnologic Iernut se vrea a deveni unul dintre cele mai puternice licee tehnologice din zonǎ, o şcoalǎ ce va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi specializare în domeniile de interes ale comunitǎţii locale, pentru cei care doresc a fi competitivi pe piaţa muncii sau  în învǎţǎmântul superior.

Având în vedere că educaţia este un factor strategic pentru viitorul României misiunea ṣcolii este să asigure o educaṭie de calitate pentru dezvoltarea elevilor, în vederea integrării acestora în plan social, pentru a deveni, cetăṭeni activi şi responsabili, deplin conştienṭi de propria lor valoare. Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunității locale si regionale.

 

Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională. La Liceul Tehnologic Iernut se  asigură însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simţi pregătit în ceea ce priveşte deţinerea noţiunilor şi aplicarea lor în practică, de a se simţi capabil să utilizeze informaţiile, de a fi deschis spre schimbare şi adaptare la nou şi spre învăţarea şi respectarea valorilor societăţii democratice.

 

 

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

gs_iernut@yahoo.com

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

SOCIAL MEDIA

 

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT