Istoric

          

(Material realizat de prof. Vasile Prihoi, 2001)

 

         Începând din anul școlar 1962-1963, pe lângă termocentrala Luduș - Iernut și sub patronajul Ministerului Minelor și Energiei Electrice, își începe activitatea Școala tehnică de maiștri, curs seral, având înscriși un număr de 23 de elevi la meseria termoenergetică.

Ținând cont de necesitățile termocentralei, în anul școlar următor, 1963-1964, se înființează și o clasă de electroenergetică cu 27 de elevi, ca apoi în anul școlar 1964 -1965 școala să se transforme în Grup Școlar Energetic având în componență Școala tehnică de maiștri, învățământ seral  și Școala tehnică de personal tehnic, învățământ de zi, cu absolvenți ai școlilor medii. Grupul Școlar funcționează cu titulatura Grupul Școlar Energetic Luduș.

            În anul școlar 1966 -1967 se înființează Școala profesională, curs seral, care își desfășoară însă activitatea la Fântânele. Primele trei clase de școală profesională pregătesc un număr de 25 de elevi pentru meseria electrician pentru centrale și stații electrice, un număr de 30 de elevi pentru meseria lăcătuș mecanic, întreținere și reparații cazane cu abur,  și 29 de elevi în meseria lăcătuș mecanic, întreținere și reparații turbine cu abur.

Numărul elevilor de la Grupul Școlar Energetic creste în anul școlar următor (1967-1968) odată cu înființarea Școlii profesionale, curs de zi, cu un număr de 35 elevi ce se pregătesc pentru meseria lăcătuș mecanic întreținere și reparații turbine cu abur.

 

În această perioadă recrutarea candidaților pentru școlarizare se face astfel:

”- la școala profesională de zi se face de către întreprinderile pentru care școlarizăm dar și de către școală din zona cerută de întreprindere. Astfel candidații înscriși pentru concursul de admitere candidează, de regulă 2-3 pe un loc-pentru locurile scoase la concurs de întreprinderea pentru care dorește să fie școlarizați….

- la școala de maiștri, recrutarea candidaților se face exclusiv de către întreprinderi, iar școala verifică dosarele prezentate cu câteva zile înainte de organizarea concursului de admitere…Candidații la concurs sunt admiși în limita locurilor planificate pentru încheierea contractelor de școlarizare.

- la școala de specializare postliceală candidații se recrutează de către întreprinderi dar și de către școală, de comun acord cu întreprinderea. În urma concursului de admitere sunt admiși în limita locurilor planificate pentru întreprinderea și specialitatea la care a concurat, după care se încheie contractul de școlarizare.

- la școala profesională serală, candidații se recrutează de către școală dacă face dovada că lucrează în specialitate la întreprinderea pentru care avem plan de școlarizare.(Cu îndeplinirea celorlalte condiții)” (extras din INFORMARE privind recrutarea candidaților și repartizarea absolvenților. dosar nr.1/1976/18 referitor la Diverse abateri săvârșite de personalul școlii, situația bazei materiale, vol. I)

         În aceste condiții de recrutare a elevilor, în anul școlar 1968-1969 nu se realizează clasa de profesională an I, curs de  zi, numărul elevilor de la Grupul Școlar Energetic Luduș - Iernut  este de 301 înscriși în cele 4 forme de învățământ: școală profesională curs de zi, școală profesională, curs seral, școala de maiștri curs seral și școala de specializare postliceală. Școala de maiștri și școala profesională, curs seral își desfășura activitatea la Fântânele.

Urmând politica de dezvoltare continuă a Grupului Școlar Energetic  în anul școlar 1971-1972 se înființează primele clase de școală profesională, curs de zi care pregătește elevi în meseriile sudor, strungar și finisor constructor, clasa de ucenicie la locul de muncă  în meseria electrician Centrale Stații și Rețele Electrice (C.S.R.E.) cu un număr de 26 elevi, toți băieți pregătiți pentru județul Mureș și 53 elevi, toți băieți, pentru alte județe.

         În 1972-1973 se creează clasa de ucenicie la locul de muncă în meseria strungar, cu un număr de 35 elevi, 30 băieți și 5 fete, toți pregătiți pentru alte județe. Liceul Industrial Electrotehnic  se înființează în anul școlar 1974 -1975 cu un număr de 152 de elevi (patru clase). Liceul funcționează la adresa: str. Energeticii nr.1 (în barăcile de lângă termocentrală). Elevii erau cazați la Iernut într-un bloc cu 9 apartamente. Pentru încă 101 elevi urma să se mai aloce încă 9 apartamente.

Având în vedere propunerea Biroului Comitetului Județean Mureș al PCR și a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prin H.C.M. nr. 354 din 5 aprilie 1974, se aprobă construirea unei noi clădiri pentru liceu.

          Justificarea ridicării construcției este întărită de mențiunea că de la înființarea sa în anul școlar 1963 – 1964, până în 1972, a pregătit pentru sectorul energetic 250 de maiștri, 265 tehnicieni de înaltă calificare și 180 de muncitori cu calificare superioară, precum și de faptul că numărul elevilor este în continuă creștere, preconizându-se ca până în anul școlar 1981 – 1982 să se ajungă la 1558 de elevi , de la 481 în 1974 – 1975.

          Numărul claselor de liceu  crește vertiginos în anul școlar 1976-1977, când se realizează  7 (șapte) clase de anul I, 3 de electrotehnică  și 4 de mecanică. Numărul total al elevilor crescând în consecință la peste 600, incluzând aici și elevii de la școala profesională, curs de zi și seral. Școala tehnică de maiștri și cea postliceală nu mai funcționează.

        În anul 1978 sediul Grupului Școlar Energetic Iernut  se mută la adresa str. Mihai Eminescu nr.9/A, adresă la care funcționează și în prezent, deși recepția noii clădiri se face în decembrie 1980.

Numărul claselor crește, astfel încât în anul școlar 1984 – 1985 numărul total al elevilor a fost de 1338, din care 701 la liceu, în 20 de clase și 637 elevi la școala profesională, în 17 clase.

        În ceea ce privește dinamica resurselor umane, în istoria de dinaintea evenimentelor din decembrie 1989 a Grupul Școlar Mecano Energetic Iernut colectivul de cadre didactice a fost destul de stabil. De asemenea la nivel de clase a existat o oarecare stabilitate.

După revoluție liceul a funcționat cu 4 sau 3 clase la nivel de an de studiu, pregătind elevi în domeniul electrotehnic, mecanic, umanist (filologie), matematică-fizică și  chimie-biologie. Școala profesională, curs de zi a pregătit de asemenea elevi în meseriile lăcătuș mecanic agregate energetice  și  electroenergetic in protecția prin relee, automatizări și măsurători centrale stații și rețele electrice.

         La sfârșitul anului școlar 1989-1990, din darea de seamă statistică interdepartamentală, reiese că la învățământul liceal curs de zi  au fost înscriși 496 de elevi, la învățământul liceal seral 112 elevi iar la învățământul profesional curs de zi, 253 de elevi, în total 861 elevi.

         Pentru o foarte scurtă perioadă de timp (anul școlar 1990 -1991) liceul poartă denumirea de Liceul Teoretic Iernut. În acest an școlar  înființând-se o clasă de profil  uman (filologie) cu 26 de elevi și o clasă de matematică – fizică  cu un număr de 28 de elevi. Aceste două clase funcționând în același timp cu clasele de industrial deja consacrate. Clasa de profil teoretic umanist este singura de acest gen în istoria școlii. La solicitările I.T.C. Iernut începe din nou să funcționeze școala de maiștri curs seral.

         În anul școlar 1991-1992 se înființează o altă clasă de profil teoretic, chimie-biologie, clasă care prinde rădăcini devenind în timp una din clasele reprezentative ale școlii, absolvenții ei obținând rezultate deosebite la concursurile de admitere în învățământul superior și la olimpiadele școlare. Învățământul profesional din păcate scade din pondere. Dacă imediat după revoluție pe lângă școala profesională curs de zi funcționa și o școală complementară s-a ajuns ca an de an numărul claselor să se diminueze, ajungându-și în anul școlar 1999-2000 să se realizeze o singură clasă de anul I cu profil electric.

         În perioada 1994 –1996 a ființat și școala postliceală  cu durata de 2 ani pregătind absolvenți de liceu în meseria  tehnician proiectant termoenergetic.  În anul școlar 1994-1995 a funcționat o clasă cu un număr de 29 de elevi înscriși. La sfârșitul anului școlar au mai rămas doar 18 care și-au continuat studiile. După această promoție nu au mai fost înființate până în prezent alte clase la învățământul postliceal.

         Școala de maiștri curs seral revine în anul școlar 1998-1999 pregătind, la solicitarea termocentralei, elevi în meseriile maistru C.S.R.E.  și maistru termoenergetician.

         În anul 2002, Grupul Școlar Mecano - Energetic Iernut fuzionează cu Grupul Școlar Agricol Iernut devenind Grupul Școlar Iernut, planul de școlarizare  suferind modificări importante. Apar noi profiluri la Școala Profesională și la școala de Arte și Meserii precum mecanica agricolă și industrie alimentară.

La data de 1 septembrie 2012 numele școlii se schimbă din nou, devenind LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT. În acest an școlar, pe lângă clasele de liceu, filiera teoretică – profil real, specializarea științe ale naturii, filiera tehnologică, profil tehnic, specializarea tehnician în instalații electrice, ruta directă sau progresivă, s-a înființat și o clasă de școală profesională formată din elevi absolvenți a 9 clase, profil mecanică agricolă.

            Începând din anul școlar 2018 - 2019 Grădinița cu Program Normal Iernut devine structură a  unității cu personalitate juridică Liceul Tehnologic Iernut.

 

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

gs_iernut@yahoo.com

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

SOCIAL MEDIA

 

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

Sus