LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

 

 

 

Tehnici de laborator

Analiza calitativă organică

Analiza funcțională organică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipuri de reacții chimice

 

 

 

 

 

Analiza textului literar

 

 

 

 

 

 

 

Textul argumentativ

 

 

 

 

 

 

Across Cultures

 

 

 

 

 

 

Comunicare în situații concrete

 

 

 

 

 

 

 

Matematică, aprofundare

 

 

 

 

 

 

 

Educație pentru sănătate

 

 

Nr. Crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opţionalului

Profesor coordonator

Tipul

1.

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

2.

X A

Chimie

Analiza calitativǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

3.

XI A

Limba şi literatura românǎ

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

4.

XI A

Limba englezǎ

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

5.

XIA

Chimie

Analiza funcţionalǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

6.

XI A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Prihoi Vasile

Aprofundare

7.

XII A

Limba şi literatura românǎ

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

8.

XII A

Limba englezǎ

Comunicare în situaţii concrete

Moldovan Adina

Extindere

9.

XII A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

10.

XII A

Chimie

Tipuri de reacţii chimice

Simon Daniela

Extindere

11.

XII A

Biologie

Educaţie pentru sǎnǎtate

Stanciu Iuliana

Extindere

Curriculum la decizia școlii, anul școlar 2019 - 2020

Nr. Crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opţionalului

Profesor coordonator

Tipul

1.

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

2.

X A

Chimie

Analiza calitativǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

3.

XI A

Limba şi literatura românǎ

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

4.

XI A

Limba englezǎ

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

5.

XIA

Chimie

Analiza funcţionalǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

6.

XI A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Prihoi Vasile

Aprofundare

7.

XII A

Limba şi literatura românǎ

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

8.

XII A

Limba englezǎ

Comunicare în situaţii concrete

Moldovan Adina

Extindere

9.

XII A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

10.

XII A

Chimie

Tipuri de reacţii chimice

Simon Daniela

Extindere

11.

XII A

Biologie

Educaţie pentru sǎnǎtate

Stanciu Iuliana

Extindere

Nr. crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opționalului

Profesor propunător

Tipul

1

IX A

Matematică

Matematică- aprofundare

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

2

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

3

X A

Matematică

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

4

X A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

5

XI A

Limba engleză

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

6

XI A

Chimie

Analiză funcțională organică

Simon Daniela

Extindere

7

XI A

Matematică

Matematică- aprofundare

Prihoi Vasile

Aprofundare

8

XI A

Biologie

Anatomie, fiziologie și patologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

9

XI A

Limba română

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

10

XII A

Chimie

Tipuri de reacții chimice

Simon Daniela

Extindere

11

XII A

Limba engleză

Comunicare în situații concrete

Moldovan Adina

Extindere

12

XII A

Limba română

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

13

XII A

Biologie

Genetică și ecologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

14

XII A

Matematică

Complemente de algebră și analiză matematică

Prihoi Vasile

Aprofundare

Nr. Crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opţionalului

Profesor coordonator

Tipul

1.

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

2.

X A

Chimie

Analiza calitativǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

3.

XI A

Limba şi literatura românǎ

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

4.

XI A

Limba englezǎ

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

5.

XIA

Chimie

Analiza funcţionalǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

6.

XI A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Prihoi Vasile

Aprofundare

7.

XII A

Limba şi literatura românǎ

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

8.

XII A

Limba englezǎ

Comunicare în situaţii concrete

Moldovan Adina

Extindere

9.

XII A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

10.

XII A

Chimie

Tipuri de reacţii chimice

Simon Daniela

Extindere

11.

XII A

Biologie

Educaţie pentru sǎnǎtate

Stanciu Iuliana

Extindere

Nr. crt.

Clasa

Disciplina

Denumire C.D.S.

Profesor propunător

Tipul

1

IX A

Matematică

Matematică- aprofundare

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

2

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Ana-Maria

Extindere

3

X A

Matematică

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

4

X A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

5

XI A

Limba engleză

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

6

XI A

Chimie

Analiză funcțională organică

Simon Daniela

Extindere

7

XI A

Matematică

Matematică- aprofundare

Prihoi Vasile

Aprofundare

8

XI A

Biologie

Anatomie, fiziologie și patologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

9

XI A

Limba română

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

10

XII A

Chimie

Tipuri de reacții chimice

Simon Daniela

Extindere

11

XII A

Limba engleză

Comunicare în situații concrete

Moldovan Adina

Extindere

12

XII A

Limba română

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

13

XII A

Biologie

Genetică și ecologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

14

XII A

Matematică

Complemente de algebră și analiză matematică

Prihoi Vasile

Aprofundare

Nr. Crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opţionalului

Profesor coordonator

Tipul

1.

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

2.

X A

Chimie

Analiza calitativǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

3.

XI A

Limba şi literatura românǎ

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

4.

XI A

Limba englezǎ

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

5.

XIA

Chimie

Analiza funcţionalǎ organicǎ

Simon Daniela

Extindere

6.

XI A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Prihoi Vasile

Aprofundare

7.

XII A

Limba şi literatura românǎ

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

8.

XII A

Limba englezǎ

Comunicare în situaţii concrete

Moldovan Adina

Extindere

9.

XII A

Matematicǎ

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

10.

XII A

Chimie

Tipuri de reacţii chimice

Simon Daniela

Extindere

11.

XII A

Biologie

Educaţie pentru sǎnǎtate

Stanciu Iuliana

Extindere

Propuneri pentru curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2020 - 2021

 

 

 

 

 

Genetică și ecologie umană

 

 

 

 

 

 

Anatomie, fiziologie și patologie umană

Nr. crt.

Clasa

Disciplina

Titlul opționalului

Profesor propunător

Tipul

1

IX A

Matematică

Matematică- aprofundare

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

2

IX A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Ana-Maria

Extindere

3

X A

Matematică

Aprofundarea matematicii

Pîrlea Ana-Maria

Aprofundare

4

X A

Chimie

Tehnici de laborator

Simon Daniela

Extindere

5

XI A

Limba engleză

Across Cultures

Moldovan Adina

Extindere

6

XI A

Chimie

Analiză funcțională organică

Simon Daniela

Extindere

7

XI A

Matematică

Matematică- aprofundare

Prihoi Vasile

Aprofundare

8

XI A

Biologie

Anatomie, fiziologie și patologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

9

XI A

Limba română

Analiza textului literar

Moldovan Elvira

Extindere

10

XII A

Chimie

Tipuri de reacții chimice

Simon Daniela

Extindere

11

XII A

Limba engleză

Comunicare în situații concrete

Moldovan Adina

Extindere

12

XII A

Limba română

Textul argumentativ

Moldovan Elvira

Extindere

13

XII A

Biologie

Genetică și ecologie umană

Stanciu Iuliana

Extindere

14

XII A

Matematică

Complemente de algebră și analiză matematică

Prihoi Vasile

Aprofundare

Oferta educațională - liceu