Informații pentru părinți

24 ianuarie 2020

Extras din  Ordinul M.E.N., nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea  Anexei  la Ordinul M.E.N.C.S. , nr. 5.079/2016  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Informații despre drepturile și  îndatoririle părinților, adunarea generală a părinților, comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților sau asociația de părinți precum și despre contractul educațional găsiți aici.

 

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019