LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

24 mai 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI: Anunț - când se dau corigențele în acest an școlar

Ministerul Educației a anunțat astăzi când se vor da corigențele în acest an școlar.

 

Este vorba de perioada 5-20 iulie, potrivit unui document trimis de Ministerul Educației școlilor.

“Pentru anul școlar 2020-2021, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilite în baza art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020 cu modificările și completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv pentru stagiile de pregătire practică”, potrivit documentului.

Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEC nr. 5457/2020 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 9 – 13 august 2021, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII a care nu au susținut Evaluarea Națională, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEC nr. 5449/2020 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 6- 9 august 2021.

 

Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 5-20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.

 

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat examenul de corigență, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2021, în perioada 19 – 26 iulie 2021, conform OMEC nr. 5453/2020.

Elevii din învățământul postliceal, calificarea profesională asistent medicină generală, se pot prezenta la sesiunea de corigențe în perioada 30 august – 03 septembrie 2021.

 

În cazul în care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul de module nepromovate, se organizează o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână de cursuri a anului școlar, conform structurii anului școlar aprobată prin OMEC nr. 3125/2020 cu modificările și completările ulterioare”.

 

Conform Articolului 119 din ROFUIP, sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativul “Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.

  1.  

În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:

a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;

b) elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două module.(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației și Cercetării.(4) Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a), se organizează și o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului.

 

(Sursa:  https://comentator.ro/infodemia/1495-ministerul-educatiei-anunt-cand-se-dau-corigentele-in-acest-an-scolar)

 

 

 

VEZI ȘI : https://www.edums.ro/2020-2021/307%2025%2005%202021.pdf

Noutăți