Bacalaureat 2021

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

BACALAUREAT 2021 

Examenul național de Bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat mai jos.

TESTE DE ANTRENAMENT BAC'2021

 

(doar pentru obiectele la care elevii Liceului Tehnologic Iernut susțin examenul de bacalaureat)

BAREME PENTRU TESTELE  DE ANTRENAMENT

 

(doar pentru obiectele la care elevii Liceului Tehnologic Iernut susțin examenul de bacalaureat)