Bacalaureat 2022

LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT

SOCIAL MEDIA

 

Tel. secretariat:  0265471420

Tel. și fax : 0265471411

Iernut, str. Mihai Eminescu,

nr. 9/A

cod poștal 545100

jud. Iernut, România

gs_iernut@yahoo.com

 

Site creat și administrat de prof. Vasile PRIHOI - Iernut 2019

BACALAUREAT 2022 

TESTE DE ANTRENAMENT BAC'2021

 

(doar pentru obiectele la care elevii Liceului Tehnologic Iernut susțin examenul de bacalaureat)

BAREME PENTRU TESTELE  DE ANTRENAMENT

 

(doar pentru obiectele la care elevii Liceului Tehnologic Iernut susțin examenul de bacalaureat)

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfășura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (Aici găsiți și calendarul examenului care este parte integrantă a ordinului).

 

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici.

 

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

 

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat - 2022, este cea prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.